zondag 18 juni 2017

Mantrailing of fun-trailing ?

In april dit jaar heb ik een nieuwe activiteit met de honden ontdekt, en met name met Juma. Mantrailing! We hebben dat een aantal keer gedaan onder leiding van Carine Belleville van Harmony Dog.
En avril j'ai découvert une nouvelle activité avec les chiens, et surtout avec Juma. Le Mantrailing ! Nous avons fait quelques séances avec Carine Belleville de Harmony  Dog à Annecy.

Wat is mantrailing ? Simpel gezegd het opsporen van een verdwenen of vermiste persoon. De hond heeft de neus en neemt de leiding van het team, het baasje houdt contact met de hond via een lange lijn en doet zijn best om de hond te lezen en te ondersteunen waar mogelijk. Het vergt een samenwerken met je hond, leren lezen van je hond, het initiatief overlaten aan je hond, allemaal dingen die we meestal niet doen als "baasje".
Alors qu'est-ce que le Mantrailing ? Tout simplement la recherche de personnes disparues. Le chien a le nez et prends l'initiative dans l'équipe, le maître le suit et garde le contact avec lui par la longe et essaie au mieux de lire son chien et de le soutenir si possible. Une activité qui demande une coopération avec le chien, apprendre à lire son chien, lui laisser l'initiative ... des choses qu'on ne fait pas toujours dans la vie de tous les jours en tant que "maître".

Daarbovenop is het voor Juma een beetje therapie. Normaal is hij bang van mensen bij een eerste kennismaking en reageert daarop met angstagressie. Hij houdt ze het liefst een beetje op afstand in het begin. Nu moet hij zelf iemand op gaan zoeken en dicht naar ze toe gaan om daarvoor als beloning veel lekkers te krijgen van het "slachtoffer".
En plus, pour Juma c'est un peu de thérapie. Normalement il n'aime pas les gens inconnu au premier contact et par son comportement aggressif essaye de les garder à distance. En mantrailing il doit trouver une personne et aller jusqu'à elle pour recevoir une super récompense de la personne inconnu.Maar eigenlijk doen we meer aan fun-trailen zoals dat is omschreven op de website van K9 SAR Mantrailing NL : "De methode die gehanteerd wordt (bij fun-trailen) is nagenoeg hetzelfde als bij mantrailen, maar er worden minder hoge eisen aan zowel de hond als de geleider gesteld. Plezier hebben staat voorop!"
Mais bon, en fait, nous on ne fait pas du Mantrailing, mais du Fun-trailing comme expliqué sur le site néerlandais de K9 SAR: "la méthode utilisé est presque pareil qu'au mantrailing, mais on est moins exigeant au maître et au chien. Le plaisir va avant tout!

En dat we er plezier aan beleven staat boven kijf. Vanmorgen was de vierde keer dat Juma aan het funtrailen deed en ik had hem nog nooit zo gemotiveerd zien zoeken. Dus nu op naar de volgende training ....
Et du plaisir on en a ! Ce matin c'était la 4ème fois de funtrailing avec Juma. Je ne l'ai jamais vu aussi motivé, donc en avant pour la prochaine entraînement.... 


Met dank aan Melissa voor de mooie foto's.
Avec un grand merci à Mélissa pour les photos.

vrijdag 16 juni 2017

Hiep hiep hoera, Calou 10 jaar !

Wat is de tijd toch snel gegaan en wat zijn we dankbaar voor al 10 mooie jaren met Calou. Hopelijk komen er nog een paar in goede gezondheid bij.